Ardo

Ardo tekent Green Deal biodiversiteit op het bedrijventerrein maandag 24 juni 2019

Het diepvriesgroentenbedrijf Ardo heeft de 'Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit' ondertekend. Dit is een vrijwillige overeenkomst tussen bedrijven en de Vlaamse overheid met als doel de biodiversiteit op het bedrijventerrein en het draagvlak voor biologische diversiteit te verhogen.

Ardo_20120723016

Van de 133 bedrijven die deelnemen aan dit project, dat loopt van september '18 tot eind '21, zijn er nog twee uit 't West-Vlaamse hart, met name Roularta en Sioen. Stad-Land-schap 't West-Vlaamse hart is toegetreden als ondersteunende partner en engageert zich o.a. om deel te nemen aan het lerend netwerk rond deze Green Deal, ondersteuning te bieden aan bedrijven op het vlak van soortenbescherming (vb. zwaluwen en amfibieën), een infosessie te organiseren voor andere bedrijven en KMO's uit de regio, promotie te maken voor de actieplannen in het kader van Green Deal,... De motivatie om als intergemeentelijke samenwerking het karretje aan te haken, komt voort uit de rotsvaste overtuiging dat economische dynamiek en omgevingskwaliteit hand in hand kunnen gaan.

Actieplan Ardo

Je zou er misschien niet meteen aan denken, maar op industrieterreinen liggen er heel wat kansen voor natuur. Er liggen terreinen braak, je kan grote buffers maken met houtkanten ... allemaal plekken waar dieren en planten zich goed kunnen voelen. En die een industrieterrein aantrekkelijker maken voor het oog. In dit magazine nemen we het actieplan van Ardo in het kader van deze Green Deal even onder de loep. 

"De deelname van Ardo aan de Green Deal ligt volledig in de lijn van onze bedrijfsmissie 'We preserve nature's gifts'", vertelt Camille Dekie, sustainability officer - energy coordinator bij dit voedingsbedrijf met hoofdzetel in Ardooie. "Voor de productie en verkoop van vriesverse groenten, kruiden en fruit zijn we enorm afhankelijk van de natuur en daarom doen we er alles aan om die optimaal in evenwicht te houden. Niet alleen op de velden waar geoogst wordt, maar ook op en rond de bedrijfssites."

4,4ha groenscherm

In het kader van de Green Deal stelde het voedingsbedrijf een masterplan op voor de aanleg van groenzones op en rond de site in Ardooie. "Hiermee willen we het bedrijf op een milieuvriendelijke en esthetische wijze opnemen in het landschap." Camille licht er enkele punten uit. "In totaal zijn er 4,4 hectare groenscherm ingetekend. We kiezen vooral voor streekeigen groen zoals hazelaar. Op vraag van een naburige imker hebben we ook sneeuwbes geplant, een kamperfoliestruik waar bijen heel wat voedsel vinden. Met grasland, een bloemenweide en een insectenhotel willen we de bijen en andere bestuivers nog een duwtje in de rug geven. De groenzone dient voor de visuele afscherming van de bedrijfsterreinen en biedt de plaatselijke fauna schuilplaats, voedsel en een leefgebied. Deze groenzone wordt volledig pesticidenvrij onderhouden."

Nestkast voor slechtvalk

"Op het terrein is er een aanzienlijke oppervlakte water: buffers voor de opvang van regenwater, een irrigatiebekken en een poel. Deze zijn rondom met groen beplant en daardoor zeer in trek bij o.a. vogels. Op het dak van het distributiecentrum hebben we in samenwerking met Natuurpunt een nestkast voor de slechtvalk geïnstalleerd, al is het nog even geduld oefenen alvorens we de eerste bezoekers mogen verwelkomen." De parkeerplaatsen hebben een waterdoorlatende ondergrond en worden met een minimaal gebruik van herbiciden onderhouden. "Voor de verlichting op de site kozen we lage verlichtingspalen die lokaal licht geven waar nodig maar tegelijk lichtpollutie minimaal houden." Ook in de toekomstprojecten zal Ardo rekening houden met het aspect biodiversiteit.

 

Bron: stad-land-schap 't West-Vlaamse hart

Terug naar het overzicht
Terug naar boven
[general.mobile menu.close]