Ardo

Markt- & Oogstbericht - editie mid september 2020 maandag 09 november 2020

marktoogstbericht

Intussen zijn een reeks zomeroogsten net afgelopen of geleidelijk opgestart. Er zijn alvast heel wat uitdagingen ...

De groeiperiode werd gekenmerkt door extreme droogte.
Dit tekort aan regen heeft - zoals verwacht - een negatief effect op beschikbare volumes aan tuinerwten en tuinbonen. Bij de opstart van de oogst lagen de resultaten zelfs tot 35% onder de verwachtingen. Doordat er later in de oogst toch nog wat meer neerslag viel, werden de resultaten iets beter. Helaas waren de late regenbuien niet voldoende om de erg negatieve opstart te compenseren. Het eindresultaat ligt zo'n 10% onder de geplande oogstvolumes.

Deze situatie is vrij uniform in heel Europa. Het is duidelijk dat deze lagere oogstresultaten een algemeen tekort aan erwten en tuinbonen in de markt met zich meebrengen. De vraag is groot en de volumes zijn beperkt. Daar komt bovenop dat de sterk gestegen productiekosten van erwten door de onderbezetting van de verwerkende fabrieken een drastische prijsverhoging noodzakelijk maken. Het merendeel van de erwtencontracten zijn intussen met prijsverhoging afgesloten. In enkele gevallen werden offertes ingetrokken en moest er opnieuw onderhandeld worden.

Het is duidelijk dat de aansluiting naar de nieuwe oogst 2021 moeizaam zal verlopen. Ardo zal in de komende maanden de situatie evalueren om desnoods vroegere oogsten in de zuidelijke regionen van Europa tijdig te voorzien om zo de overbrugging naar de nieuwe oogst iets te vergemakkelijken.

Een ander heet hangijzer in ons teeltprogramma zijn bonen. Enkele weken terug zijn de eerste oogsten gestart. Net zoals bij erwten zijn ook de eerste resultaten bijzonder negatief en zien we opbrengsten die tot 40% lager liggen dan tijdens normale oogstjaren. De redenen hiervoor zijn het tekort aan regenwater, gecombineerd met extreem hoge temperaturen.

Zelfs met voldoende irrigatiesystemen waarmee vele teeltvelden uitgerust zijn, was de verdamping zo hoog door de +32°C temperaturen dat de wateraanvoer niet voldoende bleek om de nodige beregening te voorzien. We hopen dat het tweede deel van de oogst dit nog wat kan corrigeren. Het zal echter onmogelijk zijn om de voorziene opbrengsten te behalen, ook al hebben we een uitstekende tweede helft van de oogst. Daarbij komt nog dat de bonenteelt in Europa hoofdzakelijk geconcentreerd is in Frankrijk en België.

Er zijn weinig alternatieven in Europa om de tekorten te compenseren. Eens aansluiting naar de nieuwe oogst 2021 zal ook hier moeilijk zijn en prijsstijgingen zijn onvermijdelijk.

Overige oogsten zijn volop aan de gang en in de komende maanden zal hier verder uitgebreid over gecommuniceerd worden. Het wordt alvast weer een spannend avontuur om aan de verder stijgende vraag naar vriesverse groenten en kruiden tegemoet te komen.

Wat het corona-effect betreft, zien we de aanvankelijke verschuiving van de afzet van FoodService naar Retail en Food Industry geleidelijk normaliseren. Het segment van de FoodService heeft duidelijk het meest aan afzet moeten inboeten. Noord-Europa herstelt zich. Zuid-Europa daarentegen kruipt maar geleidelijk uit het dal. Daar speelt duidelijk de onderbezetting van de toeristische sector, met name de horeca, die toch een belangrijk deel van de FoodService consumptie voor zich neemt.

Recente studies die in die segmenten uitgevoerd werden, tonen aan dat de afzet van vriesvers duidelijk toegekomen is en dat de toename ook verder aanhoudt. Dit kan erop wijzen dat de voordelen van vriesvers herontdekt of zelfs ondekt werden door de thuisconsumerende verbruiker.


Laten we vooral positief én gezond blijven.

 

Terug naar het overzicht
Terug naar boven
[general.mobile menu.close]