Ardo

Corporate - Duurzaamheid - MENSEN

Bij Ardo doen onze medewerkers ertoe. Ons succes hangt van hen af!

FIT@ARDO

Bij Ardo staan onze medewerkers centraal. Daarom vinden we het belangrijk om hen te stimuleren omgezond en fit door het leven te gaan. In dat kader werden verschillende werkgroepen rond het thema Fit@Ardo opgericht.

De werkgroepen zijn gericht op twee pijlers: beweging en gezonde voeding.

In de eerste plaats willen we onze medewerkers aanzetten om meer te bewegen: thuis, op het werk en, indien mogelijk, onderweg naar het werk.

De tweede pijler van Fit@Ardo is gericht op het stimuleren van evenwichtige eetgewoonten. We organiseren een aantal activiteiten om onze medewerkers aan te moedigen om meer te weten te komen over gezonde voeding.

Ardo Ardooie (BE) neemt elk jaar deel aan een aantal sportevenementen, zoals loopwedstrijden (Wings For Life, Urban Trail), triatlons enz.

De jaarlijkse Ardo Fietsdag in Ardooie is steeds een schot in de roos! Alle collega’s die die dag met de fiets naar het werk komen, worden beloond met een gezond ontbijt. Het is een ideale manier om bij te praten met de collega’s en fris aan de werkdag te beginnen.

Het ‘Discover Ardo’-programma is een combinatie van bewegen en ontdekken. Zo krijgen medewerkers de kans om het bedrijfsterrein op een leuke manier te leren kennen. Zo werd tijdens de middagpauze al een bezoek gebracht aan de biomethanisatie-installatie, de productieafdeling en het distributiecentrum.

Gezonde voeding wordt in Ardooie gepromoot door driemaandelijks soep, fruit of een smoothie aan te bieden.

Ook in andere vestigingen worden er heel wat initiatieven georganiseerd.

De dames van Ardo Benimodo (ES) namen deel aan de Women’s Race of Valencia, een loopwedstrijd voor het goede doel om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker.

Naast infosessies over stoppen met roken, over correct bewegen (bijvoorbeeld de juiste houding om zware voorwerpen te heffen) en over relaxatieoefeningen, worden de medewerkers bij Ardo Badajoz (ES) gestimuleerd om met de fiets naar het werk te komen. Elke maand wordt het aantal gefietste kilometers opgeteld. Aan het eind van deze uitdaging wordt uitgerekend welke stad ze zo hadden kunnen bereiken. De deelnemers krijgen een overzicht van het aantal verbrande calorieën, de hoeveelheid uitgespaarde benzine en de vermeden CO2-uitstoot en worden bovendien beloond met een typisch streekgerecht uit de stad die ze met de fiets hadden kunnen bereiken. Misschien kunnen ze helemaal tot in Ardooie (2.184 km) fietsen en proeven van heerlijke hamrolletjes met Belgisch witlof en kaassaus.

Bij Ardo Denemarken krijgen alle medewerkers elke dag een stuk fruit. Onze Deense collega’s nemen ook deel aan een fiets-/loopevenement waarbij vijf collega’s samen de afstand van een marathon lopen en fietsen. Ook andere wedstrijden schrikken hen niet af. Bij de Adventure Run moeten deelnemers van Ardo en andere bedrijven om ter snelst 5 of 10 kilometer lopen.

Onze collega’s van Ardo Zundert (NL) bieden ook maandelijkse tips en weetjes aan, onder meer informatie over groenten, recepten voor smoothies, tips om te stoppen met roken, beweegtips enz. Ze organiseren ook actieve miniworkouts, kookworkshops en doen mee aan grote wandelevenementen in Nederland.

Bij Ardo Gourin (FR) benutten enkele collega’s hun middagpauze voor een gezamenlijke loopsessie, en dit twee keer per week. De groepsgeest zal hopelijk andere collega’s aanzetten om ook deel te nemen.


MOSAIC: professionele werkomgeving

De belangrijke projecten die we de komende jaren zullen uitvoeren, zijn gestroomlijnde processen, gemeenschappelijke masterdata en softwaresystemen op groepsniveau. Dit alles zal worden gebundeld in het Mosaic-programma.

Een mozaïek is een kunstwerk dat tot stand komt door verschillende afzonderlijke onderdelen precies op elkaar te laten aansluiten. Elk onderdeel is cruciaal om tot een perfect resultaat te komen. Een mozaïek maken, vraagt veel inspanningen, planning, vaardigheden en geduld. Je moet het overzicht bewaren en tegelijk elk onderdeeltje met chirurgische precisie op zijn plaats leggen. Wanneer alles uiteindelijk samenkomt, ziet het er fantastisch uit. De naam van het programma weerspiegelt ons streefdoel: mensen, expertise en afdelingen uit de hele Ardo groep samenbrengen. Uiteindelijk is het onze bedoeling om Ardo’s werking doeltreffender te maken.

In België hebben we een BPS-team (Business Processes & Systems) opgericht op groepsniveau. Dat team bestaat uit IT- en masterdatamedewerkers die hun collega’s van de lokale vestigingen tijdens de uitvoering van de geplande projecten zullen ondersteunen. We zijn ervan overtuigd dat samenwerking met lokale vestigingen van het grootste belang is. We hebben dan ook overlegd met ongeveer 140 collega’s van de Ardo-vestigingen om te garanderen dat alle bedrijfsbehoeften in kaart werden gebracht.

Deze betrokkenheid van de vestigingen en de aangeboden opleidingen zullen onze medewerkers in staat stellen om ons bedrijf verder te helpen professionaliseren, maar ook om zichzelf verder te ontwikkelen zodat wij ons allemaal kunnen voorbereiden op wat de toekomst brengt.


Partnerships met telers en leveranciers:
VEILIGHEID OP HET VELD

Field Managers spelen een actieve rol op het gebied van bewustmaking over veiligheid en preventie van ongevallen voor alle activiteiten die zij op het veld beheren (voornamelijk het zaaien en het oogsten van gewassen).

We verwachten van hen dat zij advies verschaffen, het goede voorbeeld geven en tussenbeide komen als ze onveilige werkpraktijken opmerken.

De veiligheidskenmerken die werden ingebouwd in de zaai- en oogstmachines, krijgen specifieke aandacht. De machines van onze landbouwcontractanten moeten beschikken over een behoorlijke vergrendelfunctie en een noodstop-/uitschakelfunctie. Telers, contractanten en bezoekers worden herinnerd aan de veiligheidsregels om incidenten met zaai- en oogstmachines te vermijden. In de toekomst zullen de belangrijkste landbouwcontractanten van Ardo worden opgenomen in de gezondheids- en veiligheidsaudit.


Onze rol in de maatschappij: Het sociaal programma van onze vestiging in Alpiarça

In onze vestiging in Alpiarça (Portugal) heeft een projectteam met medewerkers van verschillende afdelingen het sociaal programma, gericht op mensen, gelanceerd.

Het projectteam had ontmoetingen met de sociale verenigingen van de drie belangrijkste gebieden waar onze medewerkers wonen om hun belangrijkste behoeften in kaart te brengen. De resultaten van deze ontmoetingen vormden een leidraad voor onze acties op vier gebieden:

  • Maandelijkse donaties van bedrijfsproducten aan liefdadigheidsinstellingen.
  • Oprichting van een vrijwilligersgroep van medewerkers.
  • Samenwerking met lokale agentschappen om gekwalificeerde professionals met een kansarme achtergrond te integreren, met ondersteuning van HR.
  • Interne communicatie naar de medewerkers via allerlei kanalen, oprichting van lokale vrijwilligersgroepen en vrije tijd voor deze vrijwilligers om deel te nemen aan specifieke opleidingen en activiteiten ten voordele van dit vrijwilligerswerk.


Alle medewerkers van Ardo Alpiarça nemen deel aan een jaarlijkse actie om kledij en speelgoed in te zamelen voor liefdadigheidsorganisaties. In 2015 kochten de medewerkers 250 neuzen om de bezoeken van cliniclowns aan kinderafdelingen in ziekenhuizen te helpen bekostigen. Nog in 2015 kreeg de vestiging bezoek van een groep hulpbehoevende kinderen die in een tijdelijke opvang verbleven.

Terug naar boven
[general.mobile menu.close]