Ardo

Corporate - Duurzaamheid - PLANEET

Mimosa toegepast op kruiden

Elk gewas op het juiste moment op de juiste plaats.

We kijken voor elk gewas naar de beste plaats en het beste tijdstip, rekening houdend met het klimaat, de beschikbaarheid van water en de geografische locatie. Al onze kruiden worden buiten geteeld, in volle grond. We plannen elk gewas zodat het wordt geteeld op het moment dat de weersomstandigheden er het best voor zijn, en zelfs indien het weer niet naar verwachting is, is ons risico gespreid aangezien we in verschillende regio’s actief zijn.


Onze fabriek in La Garde-Adhémar in de Provence (FR) is gespecialiseerd in mediterraanse kruiden: tijm, rozemarijn, dille, koriander en basilicum. Onze vestiging in Le Moustoir in Bretagne (FR) richt zich dan weer op bieslook, peterselie en munt. En bij onze vestiging in Eye in Suffolk (UK) wordt een combinatie van al deze kruiden geteeld.

Variëteitskeuze

De meeste jaarlijkse en sommige van de meerjarige kruiden kunnen doorheen het seizoen in verschillende keren worden geoogst. Het is belangrijk om de gewassen altijd gezond te houden en ziekteresistente soorten helpen hierbij.

Investeren in kennis en innovatieve technologie

Onze teelttechnieken evolueren voortdurend. Voor het gewas basilicum hebben we onlangs de afstand tussen de rijen waarin het gewas wordt ingezaaid, vergroot. Deze nieuwe ruimte tussen de gewassen bevordert de luchtcirculatie tussen de planten. Dit dringt de ontwikkeling van ziektes terug, geeft de planten voldoende ruimte voor optimale ontwikkeling en vergemakkelijkt de mechanische grondbewerking. We hebben geïnvesteerd in ultramoderne cultivatoren die worden geleid door een gps en meerdere camera’s, om met een tot voor kort ongeziene precisie te kunnen wieden tussen rijden. Zo kunnen we het gebruik van zowel gewasbeschermingsmiddelen als handarbeid verminderen.

Natuurlijke biostimulatoren blijken heel doeltreffend in de strijd tegen ziektes zoals meeldauw. Deze natuurlijke stoffen bevorderen de gezonde groei van de plant en maken het gewas beter bestand tegen ziektes.


Intelligent gebruik en hergebruik van water

Water is een kostbare hulpbron.

Bij de Belgische vestigingen in Ardooie en Koolskamp wordt water zoveel mogelijk hergebruikt. We vangen het regenwater op dat op de daken van onze fabriek terechtkomt en slaan het op in reservoirs. Na behandeling wordt dit water gebruikt voor de schoonmaak van onze fabrieken en in onze condensoren. Het leidingwater dat nodig is voor onze blancheurs wordt na het blancheren opgevangen en gebruikt bij het voorwassen van verse groenten. Het wordt dan gezuiverd in een waterzuiveringsinstallatie op het bedrijfsterrein en een deel ervan wordt opnieuw gebruikt om de fabriek schoon te maken.

In Geer wordt het gezuiverd afvalwater van de Ardovestiging gepompt in een natuurdomein met 40 hectare reservoirs. Dit reservoir is aangesloten op een irrigatienetwerk dat lokale telers bevoorraadt. Zij kunnen een deel van het water gebruiken om hun gewassen te irrigeren. Het grootste deel van het water blijft behouden in het natuurdomein en biedt zo een habitat voor meer dan 200 vogelsoorten. Ardo is de eigenaar van het natuurdomein en heeft de bestemming van het gebied gewijzigd van landbouwgrond naar natuurreservaat. Het natuurdomeinproject wordt gezamenlijk beheerd met producentenorganisatie Apligeer en natuurorganisatie Natagora.


Duurzaam vervoer

Ardo is voortdurend op zoek naar vervoers- en logistiekpartners die Ardo’s filosofie inzake duurzaamheid delen. Daarom starten en ondersteunen we wereldwijd veel duurzame projecten met vervoerscontractanten. Een paar voorbeelden:


  • De gemiddelde snelheid van de vrachtwagens verlagen tot 80 km/u in plaats van 96 km/u, wat leidt tot 10% minder dieselverbruik. Dit betekent dat de logistieke eenheid van Ardo bij het inplannen van de verschillende routes rekening moet houden met deze snelheidsverlaging.
  • Ardo heeft een voorkeur voor vervoersbedrijven die vrachtwagens gebruiken met CNG (Compressed Natural Gas - aardgas onder druk) als alternatief voor fossiele brandstoffen. Deze vrachtwagens zijn een slimme en betaalbare vervoerswijze voor distributie binnen stadscentra. Aardgas biedt heel wat voordelen vergeleken met conventionele olieproducten, zoals een aanzienlijke verlaging van de CO2-uitstoot.
  • Ardo verhoogt zijn volume vervoerd via maritiem transport. Meer dan 50% van alle vervoer in en uit Portugal gebeurt met schepen. Deze milieukeuze verlaagt de CO2-uitstoot en dringt het aantal vrachtwagens op de weg terug.
  • Ardo heeft een voorkeur voor vervoersbedrijven die in hun vrachtwagens thermo-elektrische (TE) koelsystemen gebruiken. In tegenstelling tot mechanische koelsystemen genereren TE-modules bijna geen geluid en verlagen ze de CO2-uitstoot.
  • Bij de ontwikkeling van Ardo’s ERP-systeem houden we rekening met een efficiënte planning van de routes voor de vrachtwagens voor inkomende en uitgaande logistiek. Zo daalt het aantal vrachtwagens op de weg.

Ardo Ardooie ontvangt award voor Duurzaam Ondernemen

Ardo Ardooie heeft de prijs van het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen in de wacht gesleept voor zijn inspanningen en activiteiten in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het was het zestiende jaar op rij dat de vestiging in Ardooie deze prestigieuze prijs in ontvangst mocht nemen. De vestiging werd beoordeeld en bekroond voor acties in tien categorieën: goed bestuur, maatschappelijke betrokkenheid, communicatie en dialoog, mensvriendelijke bedrijfspraktijken, risicobeheer, duurzame investeringen, product- en dienstontwikkeling, beheer van de toeleveringsketen, klimaatverandering en energie, kwaliteit van de omgeving en duurzame logistiek en mobiliteit. Intussen zijn er plannen gemaakt voor de zeventiende cyclus en zitten de resultaten van de eerste acties eraan te komen.

Terug naar boven
[general.mobile menu.close]