Ardo

Corporate - Duurzaamheid

Ardo heeft een ambitie, we noemen het onze ‘Groene ambitie’

Wij zijn gepassioneerd door mensen, onze planeet en onze 

producten en het is onze grote ambitie om deze drie elementen in een optimaal evenwicht te houden.

Corporate Sustainability Report 2022

[cookie.video notice]
[cookie.video notice]

Wij spannen ons in voor de vriesverse groenten-, kruiden- en fruitindustrie en willen een belangrijke bijdrage aan onze sector leveren.
Wij geloven in de toekomst van onze industrie en vertrouwen erop dat deze door het leveren van voedzame en betaalbare producten  die veilig zijn en
minder voedselafval veroorzaken, een succesvolle toekomst tegemoet gaat.
Wij zijn vastberaden om een leidersrol te spelen op het gebied van duurzaamheid, door te erkennen dat we de problemen van morgen nu moeten aanpakken.

Duurzaamheid in een
geïntegreerde waardeketen

Mensen

Wij beseffen dat alles wat wij doen, gebeurt door en voor mensen. We zijn ervan overtuigd dat ons bedrijf een brede sociale verantwoordelijkheid draagt, in de eerste plaats voor onze medewerkers, maar ook voor de omringende gemeenschap en de maatschappij in haar geheel.

Planeet

We werken hard om duurzame methodes te ontwikkelen voor het telen van gewassen. We hanteren een holistische aanpak en houden rekening met de vereisten van het gewas, de activiteiten van onze telers en de wensen van onze klanten.

Producten

Ardo ontwikkelt producten die authentiek, lekker, natuurlijk, aantrekkelijk, gemakkelijk, voedzaam en gezond zijn, én die rekening houden met de marktbehoeften van onze partners in Retail, FoodService en Food Industry.

Ardo gaat proactief op zoek naar steeds duurzamere landbouwproductiemethodes.

We hebben onze ambities vertaald in ons MIMOSA-programma, dat staat voor Minimum Impact & Maximum Output Sustainable Agriculture (= duurzame landbouw met minimale impact en maximale opbrengst).

Lees meer
[cookie.video notice]

De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014 -2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Binnen het Interreg V programma Vlaanderen - Nederland werd door een partnerschap tussen Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlands provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei.

Ardo is partner is van het Vlaams-Nederlandse Interreg project F2AGRI.

F2AGRI staat voor ‘effluent to agriculture’ en beoogt technische maatregelen te realiseren nodig om hergebruik van industrieel effluent (gezuiverd afvalwater) in de land- en tuinbouw mogelijk te maken.

Dit project zal bijdragen aan duurzaam watergebruik met concrete acties om verdere verdroging tegen te gaan. Zo wordt op een vernieuwende wijze geanticipeerd tegen de klimaatsverandering en zal de land- en tuinbouwsector veerkrachtig worden voor toekomstige wateruitdagingen.

In dit project willen we gezuiverd industrieel effluent (water) benutten in de land- en tuinbouwsector. Concreet zal respectievelijk in Vlaanderen 100 000 m³ effluent van het groenteverwerkend bedrijf Ardo en in Nederland 1,5 miljoen m³ effluent van de bierbrouwerij Bavaria ter beschikking komen voor de agrarische sector. Door dit nuttig aan te wenden, wordt een bijdrage geleverd aan het tegengaan van verdroging die ontstaat ten gevolge van de klimaatsverandering.

In Ardooie werd ondertussen een bufferbekken (150 000 m³) en een pomphuis gebouwd. Momenteel wordt het hoge druk leidingnetwerk aangelegd. Er werd reeds 14 km leidingnetwerk gerealiseerd. De overige 11km zullen vanaf mei 2019 worden aangelegd.


Link naar website: www.f2agri.eu

Terug naar boven
[general.mobile menu.close]