Ardo

Mimosa

Minimum Impact & Maximum Output Sustainable Agriculture
(duurzame landbouw met minimale impact en maximale opbrengst)
MIMOSA

Met het Mimosa-programma willen we de impact van onze teeltactiviteiten op het milieu zo klein mogelijk houden en tegelijkertijd optimale oogsten met groenten, kruiden en fruit van uitmuntende kwaliteit realiseren. We willen eveneens onze telers een aantrekkelijke, economisch levensvatbare prijs bieden en de verwachtingen van onze klanten op het gebied van productkwaliteit en voedselveiligheid steeds weer overtreffen.

Een geïntegreerd productiesysteem en een nauwe relatie met onze telers zijn zaken die binnen Ardo’s strategie altijd centraal hebben gestaan. Ardo moedigt al jarenlang de oprichting van producentenorganisaties aan en investeert in mechanisatie, technologie en R&D. Sinds de invoering van het ambitieuze MIMOSA-programma gaat onze aandacht echter meer en meer uit naar duurzame productiemethoden. Na vele brainstormsessies met onze agronomen en na talrijke testen op het veld, vaak samen met onderzoekscentra, denken onze agronomen nu binnen het MIMOSA-kader. We werken stap voor stap al onze veldprotocollen bij om onze laatste MIMOSA-technieken erin op te nemen.

76% van het totale volume van al onze gewassen heeft momenteel geen residuen(*) van gewasbeschermingsproducten, en wij zijn ervan overtuigd dat er nog heel wat ruimte voor verbetering is. Door te investeren in onderzoek en ontwikkeling en onze kennis uit te breiden zullen we onze gewasprotocollen verder kunnen bijschaven, wat het op zijn beurt weer mogelijk zal maken om te produceren met minder water, minder gewasbeschermingsmiddelen, minder zaaigoed, enz.

(*) Geen waargenomen residuen van meer dan 0,01 mg/kg.


MIMOSA - streven naar een duurzame groente-, fruit- en kruidenproductie


DUURZAME LANDBOUW

Bij alles wat we doen, overwegen we eerst de gevolgen voor het milieu en de mensen, en streven we ernaar die impact zo veel mogelijk te beperken.

MINIMALE IMPACT

We proberen alle hulpbronnen optimaal te benutten: zaad, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, irrigatiewater, ...

MAXIMALE OPBRENGST

Om onze ambities blijvend waar te maken, moeten we erover waken competitief te blijven en te streven naar een maximale opbrengst, zowel in volume als naar kwaliteit.

  • Zaaien van gewas, rekening houdend met teeltrotatie

  • Selecteren van het beste zaad

  • Configuratie van de zaaimachine

  • Gebruik van tensiometers

  • Inspectie van de velden

Terug naar boven
[general.mobile menu.close]