Ardo

Project in de kijker - MENSEN

SAFE@ARDO

VEILIGHEID STAAT NIET TER DISCUSSIE

Bij Ardo krijgt de bescherming van onze medewerkers, van de contactanten die ter plaatse weken, en van alle andere bezoekers aan onze fabrieken alle energie en aandacht die ze vereist.

CONTINUE VERBETERING

Onze lokale beheerssystemen voor gezondheid en veiligheid zijn gebaseerd op het concept van continue verbetering. We werken voortdurend aan de ontwikkeling en de verbetering van onze prestaties op dit gebied, door processen, werkpraktijken en systemen te ontwerpen en aan te passen en ze zo ergonomischer en veiliger ter maken. We moedigen al onze medewerkers aan om waakzaam te zijn voor onveilige situaties (machines of werkpraktijken) die ongevallen op het werk zouden kunnen veroorzaken, en we verbinden ons ertoe de in kaart gebrachte risico’s weg te werken.

Onze medewerkers worden aangemoedigd om:

- Onveilige handelingen te melden
- Indien zij menen dat de veiligheid in het gedrang komt een taak te onderbreken tot de nodige maatregelen zijn genomen om het risico weg te werken

Bij alle wijzigingen in onze vestigingen wordt van bij de ontwerpfase tot de uitvoering en de werkpraktijken rekening gehouden met veiligheid.

       

               
                       
Terug naar boven
[general.mobile menu.close]